logo wal4

 

Activiteiten

Sinds zijn oprichting heeft het Waterambacht Leiden heel wat activiteiten ontplooid. Voorbeelden:

Naast deze en andere initiatieven hebben we meegedaan aan verschillende inspraakgelegenheden, zoals over het Singelpark, de herbestrating van de Lange Mare (2016), de Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening met ligplaatsenplan (2017) en het conceptbestemmingsplan Binnenstad (2017). We hebben –samen met de HVOL- bezwaar gemaakt en een beroep ingesteld tegen het voornemen een groot terrasplateau bij de Hoogstraat aan te leggen (zie hiervoor de tab Nieuws). En we hebben (mede) een bij de gemeente geplaatste HBO-stagiaire begeleid.

We maken deel uit van de Erfgoedkoepel: de Leidse erfgoedorganisaties waarmee de gemeente regelmatig overlegt. In dat kader hebben we eind 2013 een brief met aandachtspunten betreffende het stadswater voor de nieuwe Efgoednota bij de gemeente ingebracht.

Tenslotte nemen we ook deel aan het Overleg Hollandse Watersteden. Dat is een overleg van burgerorganisaties die zich met water bezighouden uit de verschillende (Randstad)gemeenten, zoals Gouda, Delft, Woerden, Haarlem en Leiden. Het overleg wordt vooral getrokken door het Watergilde Gouda, dat ook jaarlijks een waterconferentie organiseert. Op een van de laatste daarvan heeft Paul Birker van het Waterambacht Leiden een presentatie gegeven over het idee van de ringleiding om het probleem van de Maresingeldam op te lossen.