De Mare moet open!

De Mare lig er nu treurig bij. Dat kan anders. Het Waterambacht Leiden heeft samen met de Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland om een ‘ontwerpende haalbaarheidsstudie’ te doen naar het weer open maken van deze verbinding tussen de Haarlemmertrekvaart en de Oude Singel. Daarvoor moet de huidige dam in de verbinding […]