De Mare moet open!

De Mare lig er nu treurig bij. Dat kan anders.

Het Waterambacht Leiden heeft samen met de Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland om een ‘ontwerpende haalbaarheidsstudie’ te doen naar het weer open maken van deze verbinding tussen de Haarlemmertrekvaart en de Oude Singel.

Daarvoor moet de huidige dam in de verbinding tussen Langegracht en Lammermarkt worden vervangen door een brug met voldoende ‘kruiphoogte’, dat is doorvaarthoogte. Wij pleiten voor minstens 1,50m.

De provincie heeft een subsidieregeling om maatschappelijk gedragen initiatieven te steunen die erfgoedlijnen beter zichtbaar en beleefbaar willen maken. Trekvaarten zijn bij uitstek ‘erfgoedlijnen’, maar het veerhuis van de trekvaart van Leiden naar Haarlem (en omgekeerd) ligt sinds 1967 verstopt achter een dam. Die dam heeft verkeersdoorstroming in Leiden over Lammermarkt en Langegracht enorm verbeterd, maar tegelijk de historische waterverbinding tussen de trekvaart en het centrum van de stad vernield.

Het Waterambacht en de Wijkvereniging willen nu van de nood een deugd maken. Provincie en gemeente zijn bezig de doorgaande openbaar vervoerroute in Leiden te verbeteren, onder andere door bussen te verplaatsen van Steenstraat-Breestraat naar Langegracht-Hooigracht. Daartoe wordt het hele tracé tussen station en Lammenschansweg aangepakt en heringericht. Nu die route toch op de schop gaat kan meteen de dam worden vervangen door een brug.

Om te onderzoeken hoe dat kan vragen Waterambacht en wijkvereniging steun van de provincie. Het Waterambacht biedt aan het studieproject zelf te begeleiden in de persoon van ons lid Jan de Vries. We bekijken dan meteen hoe de waterentree van de stad vanuit het noorden verbeterd kan worden en of het brugwachtershuisje bij de Oude Singel informatiepunt kan worden voor de trekvaart en varen in Leiden.

De gemeente Leiden steunt ons, evenals (bijna) alle bootjesverhuur- en rondvaartbedrijven in de stad. Ook Meta Knol, directeur van de Lakenhal, is enthousiast en dringt er bij de provincie op aan ons initiatief mogelijk te maken!

Zo zag het er in 1775 uit:

Mare in noordelijke richting gezien, Marepoort aan de horizon, trekschuiten rechts, exact op de plek van de huidige dam.Goudenbal-brug, veerhuis (nu Nieuwe Mare 19) links. ca. 1775

Dit is ons plan:

Trekvaart wordt t/m veerhuis in ere hersteld, er kan worden doorgevaren. Rood blok midden: voormalig veerhuis. Rood blokje onder: toekomstig informatiepunt in brugwachtershuisje.

Leiden krijgt er een extra vaarroute bij die het watertoerisme en het plezier in het rondvaren in Leiden zal bevorderen. En het kan weer het vertrekpunt worden voor boten en bootjes tussen Leiden en de Bollenstreek, als we er met zijn allen in geloven!

 

John Steegh