Overige activiteiten

Sinds zijn oprichting heeft het Waterambacht Leiden heel wat activiteiten ontplooid. Voorbeelden: Eén van onze speerpunten is het wegkrijgen van de dam in de Maresingel bij de E.ON-centrale, die daar de doorvaarbaarheid belemmert. De dam scheidt het opgewarmde water dat de centrale uitlaat van het koude water dat de centrale inneemt als koelwater. We hebben […]

Symposium 2018

Symposium ‘Water in Leiden’ op 17 oktober 2018 in de Marekerk 2018 is Leiden Waterjaar. Een hoogtepunt van het Waterjaar was Sail Leiden in juli, toen het Leidse water vol lag met prachtige historische schepen. Maar water is meer dan schepen. Zo vormen de mooie grachten een aantrekkelijk woon- en recreatieklimaat voor de inwoners en kunnen ook […]