Symposium 2018

Symposium ‘Water in Leiden’ op 17 oktober 2018 in de Marekerk

2018 is Leiden Waterjaar. Een hoogtepunt van het Waterjaar was Sail Leiden in juli, toen het Leidse water vol lag met prachtige historische schepen. Maar water is meer dan schepen. Zo vormen de mooie grachten een aantrekkelijk woon- en recreatieklimaat voor de inwoners en kunnen ook bezoekers genieten van de prachtige historische stad. En waterlopen zijn bijvoorbeeld ook heel belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen. Die bredere aspecten van het water kwamen op 17 oktober ’s middags aan de orde op een door het Waterambacht Leiden (WAL) georganiseerd symposium in de historische Marekerk aan de Lange Mare.

Hieronder een kort verslag; een uitgebreid verslag staat onder deze link.

De aanvangstijd van het symposium was 13.00 uur, het duurde tot ca. 17.00 uur en na afloop was er tot ca. 18.00 uur een borrel. Voorafgaand aan het symposium maakten 11 mensen gebruik van de gelegenheid van 11.00 uur tot 12.30 uur een Gedemptegrachtenwandeling te maken onder leiding van Piet de Baar, lid van het WAL, ervaren gids en groot kenner van de stad en haar geschiedenis.

Het symposium werd bijgewoond door ca. 145 personen. De toegang tot het symposium was vrij.

Voorzitter was John Steegh, lid van het Waterambacht. Er werden vijf inleidingen gehouden met gelegenheid tot het stellen van vragen en tevens vond de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd ‘De schoonheid van het Leidse water’.

Na een welkomstwoord en introductie door dagvoorzitter John Steegh, opende burgemeester Lenferink het symposium met een uiteenzetting over de ontwikkeling van het water in de stad door de tijd heen. Hij memoreerde hoe belangrijk het water in het verleden voor de stad was, welke functies het vervulde en nog vervult en ook hoeveel water er in de loop van de tijd is verdwenen en hoe belangrijk het water nog steeds is.

Daarna vond de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd ‘De schoonheid van het Leidse water’. De fotowedstrijd werd georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL), het WAL en de gemeente Leiden als onderdeel van het project ‘De opschoning van het Leidse water’ in het kader van het programma Binnenstad 2018. Gerard Kramer van de HVOL ging in op het project en de fotowedstrijd, juryvoorzitter en vorige stadsfotograaf Patricia Nauta lichtte de keuze van de jury toe en wethouder Martine Leewis reikte de prijzen uit. Op de website van de gemeente Leiden staat onder het stadsnieuws een uitgebreider verslag van de fotowedstrijd: http://gemeente-leiden.m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=iCcuyzw2EY&wp
MessageId=1344&userId=315100523&command=viewPage&activityId=
315356806&encId=5EvAmQ3Qp5LuW8x

Als tweede spreker gaf hoogheemraad Haan van het hoogheemradschap van Rijnland aan welke wateropdrachten er zijn en hoe het hoogheemraadschap die samen met Leiden te lijf wil gaan. De opgaven voor de 21e eeuw zijn: 1. voorkomen van watertekorten , 2. het verbeteren van de waterkwaliteit, 3. voorkomen van wateroverlast en 4. duurzame kringlopen.

Als derde spreker ging wethouder Leewis in op wat het nieuwe college met het water in de stad wil. Ze gaf aan dat er door vorige colleges al veel gedaan is aan het opknappen van de walkanten en bruggen. Ze zag mogelijkheden om meer gebruik te maken van het water voor vervoer in de stad en ging verder in op de grote uitdaging van de klimaatadaptatie.

Na de pauze liet Paul van Hoof van de gemeente Arnhem als vierde spreker zien hoe de Sint Jansbeek in het stadscentrum van Arnhem is teruggebracht en wat de ervaringen daarmee waren. Die waren zeer positief. De Sint Jansbeek stroomt nu weer als een ader door de stad, trekt mensen aan, de kades aan de zuidkant van de stad leven weer, vastgoed ziet ook vele kansen, kortom: de stad leeft weer. Een presentatie over de Sint Jansbeek vindt u op de volgende website: https://poelmansreesink.nl/sint-jansbeek-arnhem

Als vijfde en laatste spreker presenteerde Jeroen Klooster van adviesbureau Arcadis een studie naar een open Mare met 3 mogelijke scenario’s; een volledige ontdemping, gedeeltelijk opengraven en een symbolische ontdemping, zoals bv. de Sint Jansbeek. Hij ging in op de economische effecten en de kosten van de verschillende varianten. De studie van Arcadis vindt u onder deze link.

Het symposium werd afgesloten met een discussie. Daarin kwam vooral ook het belang van het betrekken van de omgeving bij plannen als belangrijk punt naar voren.

Leiden, 6 november 2018