Wandeling

Gedemptegrachtenwandeling

Op 1 mei 2015 is aan burgemeester Lenferink van Leiden het een routeboekje voor een gedemptegrachtenwandeling aangeboden, dat tot stand is gekomen vanuit Het Waterambacht Leiden. De tekst is opgesteld door Jan Wieles en Piet de Baar en Bert de Jonge maakte de kaarten.

Het boekje geeft een routebeschrijving voor een wandeling langs meer dan dertig gedempte grachten in Leiden binnen de singels. Voorts bevat het een historisch overzicht aan de hand van kaarten van de dempingen door de eeuwen heen.

In maart 2017 is een tweede druk uitgebracht. Daarin is een omissie rechtgezet en zijn enige aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Die laatste vooral als gevolg van werkzaamheden in de routebeschrijving.

Op de verschillende subpagina’s geven we een koppeling naar het routeboekje, een toelichting op totstandkoming en opzet van het boekje, een literatuurlijst, een illustratieverantwoording en een pagina, waarop we de reacties, correcties en aanvullingen van anderen op het boekje zetten.