Literatuur

In boeken en andere publicaties over de geschiedenis en ontwikkeling van Leiden, zoals Orlers (Beschrijvinge der stadt Leyden, Leiden 1641), Van Oerle (Leiden binnen en buiten de stadsvesten, Brill-Leiden 1975) en de vierdelige serie ‘Leiden – de geschiedenis een Hollandse stad’ onder hoofdredactie van R.J.C. van Maanen (Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2002) is veel informatie te vinden over het Leidse stadswater en de ontwikkeling daarvan. Ook in de Leids Jaarboekjes van de Historische Vereniging Leiden staat veel over het stadswater. Vaak wordt daarbij ingegaan op afzonderlijke waterlopen en een enkele keer ook op de ontwikkeling van het stadswater als geheel. Afzonderlijke boeken die zich specifiek richten op het stadswater in Leiden of in bepaalde wijken zijn er niet veel. Ons routeboekje van 1 mei 2015 voor de Gedemptegrachtenwandeling is een uitzondering en geeft een overzicht van de ontwikkeling van het Leidse stadwater. Onder de subtab ‘Literatuurlijst’ van de tab ‘Wandeling’ op deze website staat een lijst van de daarvoor gebruikte literatuur. Voor een uitgebreider en vollediger literatuuroverzicht dan hier verwijzen we u naar die webpagina.
Een voorbeeld van een publicatie die zich richt op het stadswater in een Leidse wijk is onderstaande publicatie.

Water in de Wijk
Verleden, heden en toekomst van water in de Leidse Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West
Uitgave: Stichting Kunst in de Wijk, Leiden, maart 2002
Tekst Jan Wieles, realisatie Ton van Noort, aquarellen Jaap Franso