Wie zijn we?

In mei 2010 belegde de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een discussiemiddag over de vraag of het weer opengraven van in het verleden gedempte grachten een aantrekkelijk perspectief is voor de stad. Na afloop van de bijenkomst kondigde Henk Hegeman aan verder te willen gaan met dit onderwerp. Hij nodigde geïnteresseerden uit zich bij hem aan te melden. Dat leidde tot een eerste bijeenkomst in augustus 2010 van burgers die de gebruiks- en belevingswaarde van het water in Leiden willen vergroten. Deze groep is verder gegaan onder de naam ‘Waterambacht Leiden’ en is in april 2014 een vereniging met rechtspersoonlijkheid geworden. Hoewel er wel personele bindingen zijn en samengewerkt wordt, is het Waterambacht geen suborganisatie van de Historische Vereniging Oud Leiden.

Het Waterambacht Leiden staat open voor iedereen die in het Leidse stadswater is geïnteresseerd en zich daar voor in wil zetten. We hebben momenteel een vaste kern van ca. 10 personen met heel uiteenlopende achtergronden en deskundigheden. Gemeenschappelijk hebben we dat we zeer betrokken zijn bij het stadswater in Leiden.

We streven naar
– het het weer opengraven van eerder gedempt stadswater, te beginnen met de Lange Mare,
– het behouden van de historische structuur van het open water in de stad,
– het vergroten van de bevaarbaarheid,
– het oplossen van waterproblemen, en
– het versterken van de band tussen de inwoners en het water.
Zie verder onder de subtab ‘missie’.

De middelen die ons ter beschikking staan zijn bescheiden. We hebben tijd, kennis en enthousiasme, maar geen geld. We komen regelmatig bij elkaar, brengen zienswijzen, ideeën en meningen in bij bedrijven, organisaties en overheden, ontwikkelen eigen initiatieven en nemen deel aan verschillende overleggremia. We willen vooral kennismakelaar en aanjager zijn, die inwoners, ondernemers en overheden enthousiasmeert voor onze doelstellingen.

In de afgelopen jaren hebben we heel wat activiteiten ontplooid. Meer informatie daarover kunt u vinden onder de tab ‘activiteiten’.

Zal de Doezastraat ooit weer Koepoortsgracht worden?
(Foto Gerard Zwarts, 2001; fotobewerking Jos Versteegen, 2001)
(Stichting Kunst in de Wijk)