Discussie

Discussie over routeboekje Gedemptegrachtenwandeling

Op deze pagina geven we de reacties, aanvullingen, correcties, etc. weer die we op het routeboekje voor onze gedemptegrachtenwandeling hebben gekregen.

Aanvulling

Een attente lezer wees ons er op dat in het routeboekje de demping van de Brandewijnsgracht ontbreekt. Dit betreft de laatste zijstraat rechts van de Langegracht richting Houtmarkt. Op kaart 6 in het routeboekje is dit de gracht rechts naast nr. 59, de Koolgracht, tussen de Oude Singel en de Langegracht.

We hebben inderdaad de demping van de Brandewijnsgracht (deel van de oude binnenvestgracht van de staduitbreiding van 1611) abusievelijk niet in ons boekje staan. Hij stond wel op de lijst/in de documentatie die we voor  ons boekje hebben gebruikt, maar om onnavolgbare redenen zijn we toch vergeten hem op te nemen. En ondanks check en dubbelcheck hebben we dat niet gezien.

De Brandewijnsgracht had op kaart 6 net als de Koolgracht (nr. 59) in rood aangegeven moeten staan. Hij is in in de 19e eeuw in twee gedeelten gedempt. In 1831 is het zuidelijk deel van de Brandewijnsgracht van Oude Vest tot Koolgracht (rechtsonder naast de Koolgracht, nr. 59 op kaart 6) gedempt i.v.m. de uitbreiding van de Zoutkeet (een onderneming voor raffinage van en handel in zout), die aan de Oude Singel tussen Koolstraat en Houtmarkt stond. Het noordelijk deel van de Brandewijnsgracht, van Langegracht tot Koolgracht (rechtsboven naast de Koolgracht, nr. 59 op kaart 6), is in 1886 tegelijk met de Koolgracht gedempt.

Gezicht op de Brandewijnsgracht, gezien van de Langegracht naar het zuiden, ca. 1890 (ELO GN000248).

We hebben onze omissie rechtgezet in de in maart 2017 uitgebrachte tweede druk van het routeboekje.