Kaarten water in Leiden

Cultuurhistorische waardenkaart Erfgoed Leiden

Op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken staat een Cultuurhistorische Atlas van Leiden. Daarin bevindt zich een waarderingskaart cultuurhistorisch erfgoed. Op deze kaart zijn de waarde en informatie van cultuurhistorische objecten in de gemeente Leiden weergegeven, die in Leiden nog aanwezig of (in structuur) herkenbaar zijn. Met behulp van ‘layers’ kan de waarde voor verschillende objecten zichtbaar worden gemaakt. Tot de objecten horen ook de waterlopen en andere waterobjecten, zoals dijken.
Gebruiksaanwijzing: Ga naar website¬†Erfgoed Leiden, klik onderaan op de tab ‘erfgoed in kaart’, klik dan onder de tab linksboven ‘Onderzoek’ de subtab ‘Cultuurhistorische kaart’ aan en vink daaarna bij de tab ‘legenda’ de verschillende waterstaatonderwerpen, zoals de waterlopen aan. Door op de kaart het water aan te klikken wordt daarover informatie gegeven. De kaart is zeer informatief.


Cultuurhistorische waardenkaart voor waterlopen c.a. van Erfgoed Leiden

Kaart Jos Agasi

Op deze kaart van Jos Agasi (www.agasi.nl) staan alle huidige waterlopen in de gemeente Leiden.

Leiden.NU ka’ar.ai