Bestuur

Hoewel het Waterambacht Leiden uit een betrekkelijk kleine groep mensen bestaat die zoveel mogelijk tesamen besluit, brengen de wettelijke verenigingsvereisten met zich mee dat het wel een bestuur heeft. Op dit moment is de samenstelling daarvan als volgt:

H.H. Hegeman, voorzitter
J. Wieles, secretaris-penningmeester


Kaart met huidig stadswater binnen de singels en brughoogte-knelpunten voor de doorvaarbaarheid