Onderzoeken

Onderzoeken / Nota’s
  • Scriptie opengraven Lange Mare
    Waterambachtlid Jan de Vries heeft voor zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft een afstudeerscripie geschreven over het weer opengraven van de Lange Mare.
  • Notitie Kamer van Koophandel
    Om de economische kansen van het Leidse water te verbeteren heeft een werkgroep onder leiding van de Kamer van Koophandel een aantal aanbevelingen geformuleerd in de notitie ‘Ontdek Leiden Waterstad’. De notitie is begin juli 2013 aangeboden aan de gemeente Leiden. In de notitie pleiten de opstellers onder andere voor een integrale visie op water gezien vanuit de gebruikter, meer bevaarbaar water en een betere communicatie. Tevens wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het verwijderen van de Maresingeldam en een brug in de Langegracht over de Korte Mare en een onderzoek naar de mogelijkheid van een onderdoorvaart in het Kort Rapenburg, identiek aan die bij het Gangetje.

 

Vaarwater-circulatieplan Kamer van Koophandel