Blue Deal

Het Waterambacht Leiden bepleit een ‘Blue Deal Leiden Waterstad’

Zonder water is Leiden ondenkbaar. Dat gold in de Middeleeuwen, dat geldt in de 21e eeuw. Veel grachten zijn in de loop der tijd verdwenen, maar er is nog steeds een uitgebreid stelsel van waterwegen in en om Leiden. En waar open water voorheen als hindernis voor het verkeer en bedreiging voor de volksgezondheid werd gezien biedt het nu een uitgelezen kans om de stad duurzamer, aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen worden. Wij hebben daarom het initiatief genomen voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle bij het water in Leiden betrokken mensen en organisaties gedeeld document met uitgangspunten en plannen voor hoe nu en in de toekomst met het water in Leiden om te gaan. Niet alleen met het water in de Leidse binnenstad, maar ook in de andere wijken van Leiden en in de regio.
We richten ons voor de Blue Deal Leiden Waterstad op de inwoners van Leiden, de gemeente, de politieke partijen, het hoogheemraadschap, wijkverenigingen, de HVOL en de andere bij het water betrokken partijen. Met hen willen we gezamenlijk uitgangspunten en plannen voor het water voorstellen.
In ons voorstel voor een Blue Deal Leiden Waterstad geven we een grot aantal zaken aan die wij, en hopelijk ook anderen, belangrijk vinden voor het water in en om Leiden.  We inventariseren op basis hiervan bij alle betrokkenen en belanghebbenden hun ideeën en wensen over het water. De resultaten van deze inventarisatie verwerken we in een meer gedragen voorstel voor een Blue Deal. Ons huidige conceptvoorstel vindt u hier.


Symposium Blue Deal Leiden Waterstad

Dat laatste voorstel voor een Blue Deal willen we met inwoners en organisaties bespreken op een symposium in de Marekerk op 27 oktober 2021, aanvang 13.30 uur.

Op het symposium willen we verder de keuze bepalen voor zaken die op korte termijn verwezenlijkt kunnen worden. We willen ook een voorstel formuleren voor een lange termijn agenda voor de komende 15 jaar. Dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Ashley North houden een inleiding en Jeroen Maters, initiatiefnemer van het Stadslab, zal zijn licht laten schijnen over mogelijkheden en kansen voor het Leidse open water. Eind september/begin oktober kunt u de op het symposium te bespreken versie van de Blue Deal en het definitieve programma vinden op onze website.

Het huidige programma vind u hier.

Iedereen is welkom. Aanmelden kan tot 20 oktober bij: bluedeal@waterambachtleiden.nl of onderstaand formulier.

Raadpleeg vóór het symposium onze website voor de eventuele coronamaatregelen.


Trekschuit

Op de dag van het symposium zal verder de door vrijwilligers van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg & Vlijt’ uit Maassluis gebouwde replica van een authentieke trekschuit te zien zijn. De trekschuit, met aan boord de burgemeester van Maassluis Edo Haan, wordt ’s morgens om 11.00 uur verwelkomd in Leiden door onze burgemeester Henri Lenferink bij molen De Put bij het Galgewater.

Het symposium is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

Aanmelden Symposium