Blue Deal

Symposium Waterambacht vergroot waterbewustzijn onder Leidenaren

Het Waterambacht Leiden organiseerde woensdag 27 oktober 2021 in de Marekerk te Leiden het Symposium ‘Blue Deal Leiden Waterstad’. Het Waterambacht vraagt aandacht voor de betekenis die het Leidse en regionale water heeft voor klimaat, biodiversiteit, milieu, vervoer, cultuurhistorie, en recreatie. De ‘Blue Deal Leiden Waterstad’  bevat voorstellen voor hoe de rol van het water in Leiden en omgeving te versterken en te integreren in het beleid. Een ‘Brede Watertoets’ kan daarbij gebruikt worden door overheden èn burgers.

Drie van de vier discussiegroepen.

Foto: Philip Pieterse

In discussiegroepen werd overlegd over waterkwaliteit en klimaat, kansen voor vervoer over water en het beleefbaarder maken van het water in de stad, bijvoorbeeld door het openen van het Kort Rapenburg. Inleidingen van de dijkgraaf van Rijnland, de verantwoordelijk wethouder van Leiden, een ondernemer in duurzaam watertransport en een visionaire schets van wat water voor Leiden zou kunnen betekenen, inspireerden, samen met de resultaten van de discussiegroepen, een levendige discussie met de ruim 130 deelnemers. Deze waren afkomstig uit de Leidse politiek, ondernemers met waterinteresse, wijkverenigingen, de gemeente, waterschappen, erfgoedverenigingen, het Gouds Watergilde, enz. en uiteraard waren er ook geïnteresseerde inwoners.

Impressie van het symposium.

Foto: Henk Hegeman.

Waardering werd met name uitgesproken voor de breedte van het gedachtengoed van de Blue Deal. Volgens deelnemers moet meer vanuit kansen en mogelijkheden van water worden geredeneerd: meer ruimte voor water, meer rekening houden met wat door klimaatverandering nog kan rond water en investeringen meer op water richten. Water hoger op de prioriteitenlijst dus van burgers, bedrijven èn overheden. De deelnemers pleitten voor een integrale politieke afweging van de rol van water bij (ruimtelijke) investerings- en inrichtingsbeslissingen.

Met de Blue Deal in de hand gaat het Waterambacht de komende maand de ambities op watergebied in de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen beoordelen.

Een uitgebreid verslag van het symposium met de inleidingen en presentaties en de verslagen van de discussiegroepen vindt u hier.

Een journalistiek verslag van het symposium geeft het Tijdschrift H2O.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/blue-deal-leiden-behoud-en-versterk-open-water

Trekschuit

Op de dag van het symposium was de door vrijwilligers van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg & Vlijt’ uit Maassluis gebouwde replica van een authentieke trekschuit te zien. De trekschuit, met aan boord de burgemeester van Maassluis Edo Haan, werd ’s morgens om 11.00 uur verwelkomd in Leiden door onze burgemeester Henri Lenferink bij molen De Put bij het Galgewater. De trekschuit lag hierna ter bezichtiging aan de Beestenmarkt.

De herbouwde trekschuit ‘Den eerste Snik’ komt aan op het Galgewater.

Foto: Philip Pieterse

Meer foto’s en interviews met beide burgemeesters op Sleutelstad TV:

https://sleutelstad.nl/2021/10/27/trekschuit-vaart-van-maassluis-naar-leiden-voor-blue-deal/

Sponsor

Het symposium is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. Website: www.cultuurparticipatie.nl

Reactieformulier