Blue Deal

Het Waterambacht Leiden bepleit een ‘Blue Deal Leiden Waterstad’

Zonder water is Leiden ondenkbaar. Dat gold in de Middeleeuwen, dat geldt in de 21e eeuw. Veel grachten zijn in de loop der tijd verdwenen, maar er is nog steeds een uitgebreid stelsel van waterwegen in en om Leiden. En waar open water voorheen als hindernis voor het verkeer en bedreiging voor de volksgezondheid werd gezien biedt het nu een uitgelezen kans om de stad duurzamer, aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen worden. Wij hebben daarom het initiatief genomen voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle bij het water in Leiden betrokken mensen en organisaties gedeeld document met uitgangspunten en plannen voor hoe nu en in de toekomst met het water in Leiden om te gaan. Niet alleen met het water in de Leidse binnenstad, maar ook in de andere wijken van Leiden en in de regio.
We richten ons voor de Blue Deal Leiden Waterstad op de inwoners van Leiden, de gemeente, de politieke partijen, het hoogheemraadschap, wijkverenigingen, de HVOL en de andere bij het water betrokken partijen. Met hen willen we gezamenlijk ideeën, uitgangspunten en plannen voor het water ontwikkelen.
In ons voorstel voor een Blue Deal Leiden Waterstad geven we een grot aantal zaken aan die wij, en hopelijk ook anderen, belangrijk vinden voor het water in en om Leiden.  Het voorstel is het resultaat van een inventarisatie van ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bij het water. Ons huidige voorstel voor een Blue Deal vindt u hier. 
Tevens hebben wij op basis van De Blue Deal een ‘Brede Watertoets’ ontwikkeld, die door overheden en burgers gebruikt kan worden bij projecten.


Symposium Blue Deal Leiden Waterstad

Het voorstel voor een Blue Deal willen we met inwoners en organisaties bespreken op een symposium in de Marekerk op 27 oktober 2021, aanvang 13.30 uur.

Op het symposium willen we verder de keuze bepalen voor zaken die op korte termijn verwezenlijkt kunnen worden. We willen ook een voorstel formuleren voor een lange termijn agenda voor de komende 15 jaar. Dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Ashley North houden een inleiding,  Jeroen Maters, initiatiefnemer van het Stadslab, zal zijn licht laten schijnen over mogelijkheden en kansen voor het Leidse open water en Geert-Jan van der Wielen, directeur van KOTUG (CityBarge), spreekt over transport over water in Leiden.

Het programma vind u hier op onze flyer.

Het symposium zelf begint om 13.30 uur. Voorafgaand aan het symposium zijn enige discussiegroepen van beperkte omvang gepland. Wanneer u interesse hebt kunt u zich nog aanmelden voor één van de in het programma genoemde discussiegroepen 2, 3 en 4, die om 11.45 beginnen, ook in de Marekerk. Daar zijn nog enige plaatsen voor vrij.

De toegang tot het symposium is vrij. Iedereen is welkom. Aanmelden voor het symposium en eventueel een discussiegroep kan tot 25 oktober bij: bluedeal@waterambachtleiden.nl of onderstaand formulier.

Coronatoegangsbewijs (CTB)
Op ons symposium en de discussiegroepen zijn de Rijksoverheidsregels voor een verplicht CTB en de controle daarop van toepassing. Daarom moeten we bij binnenkomst iedereen controleren op een geldig CTB en dit vergelijken met uw identiteitsbewijs.
Deelnemers kunnen de volgende coronabewijzen, op papier of mobiel, gebruiken voor toegang:
–  een vaccinatiebewijs; of
–  een herstelbewijs; of
–  een negatieve testuitslag via testen voor toegang.
Vergeet niet om ook uw identiteitsbewijs mee te nemen!

 

Trekschuit

Op de dag van het symposium zal verder de door vrijwilligers van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg & Vlijt’ uit Maassluis gebouwde replica van een authentieke trekschuit te zien zijn. De trekschuit, met aan boord de burgemeester van Maassluis Edo Haan, wordt ’s morgens om 11.00 uur verwelkomd in Leiden door onze burgemeester Henri Lenferink bij molen De Put bij het Galgewater. De trekschuit ligt hierna ter bezichtiging aan de Beestenmarkt.

 

Het symposium is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

Aanmelden Symposium