Blue Deal

Het Waterambacht Leiden bepleit een ‘Blue Deal Leiden Waterstad’

Zonder water is Leiden ondenkbaar. Dat gold in de Middeleeuwen, dat geldt in de 21e eeuw. Veel grachten zijn in de loop der tijd verdwenen, maar er is nog steeds een uitgebreid stelsel van waterwegen in en om Leiden. En waar open water voorheen als hindernis voor het verkeer en bedreiging voor de volksgezondheid werd gezien biedt het nu een uitgelezen kans om de stad duurzamer, aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen worden. Wij hebben daarom het initiatief genomen voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle bij het water in Leiden betrokken partijen gedeelde overeenkomst met uitgangspunten en plannen voor hoe nu en in de toekomst met het water in Leiden om te gaan. Het gaat hierbij zowel om het water in de Leidse binnenstad, als ook in de andere wijken van Leiden en in de regio.
Als betrokken partijen zien we de gemeente, de politieke partijen en het hoogheemraadschap, maar o.m. ook de burgers, wijkverenigingen en Leiden Marketing en Centrummanagement. Voor de Blue Deal Leiden Waterstad willen we met hen gezamenlijk uitgangspunten en plannen voor het water identificeren en formuleren. Zaken die aan de orde kunnen komen in de Blue Deal Leiden Waterstad zijn bijv. vervoer en transport over water van personen en goederen van de regio naar de Leidse binnenstad v.v., schoon grachtenwater en plekken voor waterrecreatie.
We willen de Blue Deal met alle betrokkenen bespreken en concluderen op een symposium in de Marekerk op 27 oktober 2021.
Een uitgebreidere weergave van ons plan treft u hier aan.

Het symposium is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren