Statuten

Uitgangspunt voor de invulling van de statuten is geweest het zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige en gewenste situatie van het Waterambacht Leiden: een betrekkelijk flexibele kleine groep mensen die in tamelijk informele bijeenkomsten zoveel mogelijk tesamen besluit. De statuten vindt u onder deze link.

Het Waterambacht Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60491957.


Zijdgracht (huidige Korevaarstraat) vóór 1886 (ELO GN002834)