Watersteden

Hollandse Watersteden

Het Waterambacht Leiden neemt deel aan het Overleg Hollandse Watersteden. Dat is een overleg van burgerorganisaties die zich met water bezighouden uit de verschillende (Randstad)gemeenten, zoals Gouda, Delft, Woerden, Haarlem en Leiden. Veelal gaat het om historische verenigingen, maar er zijn ook enkele organisaties die daar niet direct aan zijn gelieerd, zoals Het Waterambacht Leiden. Het overleg wordt vooral getrokken door het Watergilde Gouda, dat jaarlijks ook een waterconferentie organiseert. Deelnemers:

Watergilde Gouda

Waterambacht Leiden

Binnenstad in Balans Woerden

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Historische Vereniging Haerlem

Historische Vereniging Oud-Dordrecht

Historische Vereniging Alkmaar

Aan het overleg wordt ook deelgenomen door enkele publiek-private organisaties:

Vereniging Regio Water

Stichting Groene Hart

Basiskaart watersysteem, uit College van Rijksadviseurs, De vaarkaart van de Randstad, 2012