Documentatie

Onder deze tab geven we, lang niet volledig, onderzoeken, literatuur en andere informatie over het water in Leiden. Onder de subtab ‘Onderzoeken’ staan enige onderzoeken en onder de subtab ‘Literatuur’ boeken en artikelen. Onder de subtab ‘Kaart Water in Leiden’ staan kaarten van alle stadswater in Leiden en onder de subtab ‘Ontwikkeling water in Leiden’ geven we in woord en beeld de ontwikkeling van het stadswater in Leiden door de tijd heen weer.