Vereniging

Onder deze tab gaan we nader in op Het Waterambacht Leiden als organisatie. Het Waterambacht Leiden bestaat sinds augustus 2010. Na eerst te hebben gefunctionerd als vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid is het Waterambacht sinds april 2014 een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In de subtab ‘Wie zijn wij?’ wordt nader ingegaan op samenstelling en doel van de vereniging. Onder de subtab ‘Missie’ staat de missie die we enige jaren terug voor onszelf hebben geformuleerd en die nog steeds geldt. Onder de subtab ‘Statuten’ geven we de oprichtingsakte met de verenigingsstatuten weer en de bestuurssamenstelling is te vinden onder de subtab ‘Bestuur’.