Het Waterambacht brengt het boekje Historisch water in Leiden. Twee vaarroutes uit

Op 5 juni 2018 heeft secretaris Jan Wieles van Het Waterambacht Leiden het eerste exemplaar van het boekje Historisch water in Leiden. Twee vaarroutes aangeboden aan wethouder Martine Leewis van Leiden, die het onderwerp water in haar portefeuille had.

Foto: Hans Schuurman

In het boekje worden twee routes voor vaartochten van ongeveer 1,5 uur door Leiden gegeven. De ene tocht gaat door de binnenstad en de andere gaat voor een groot deel over de Leidse singels. Tevens worden een aantal doorsteken gegeven waarmee een route bekort of verlengd kan worden.
De publicatie is mede ter gelegenheid van het Leids waterjaar in 2018 verschenen.

Het boekje is niet zozeer een vaargids of een toeristengids voor bezienswaardigheden aan de wal, maar het vestigt vooral de aandacht op punten die te maken hebben met het historische Leidse stadswater. Om de aandachtspunten op de route in perspectief te plaatsen wordt in het boekje in kaderteksten ook historische achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van een aantal watergerelateerde onderwerpen in de stad door de tijd heen: de rol van water bij de vroegere verdedigingswerken, de scheepvaart, het beheersen van het waterpeil, de waterverversing, handel en markten, walkanten, scheepswerven en bruggen.

Het boekje telt 60 pagina’s (formaat ongeveer A-5). Het is in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden uitgebracht en om niet meegezonden naar de leden van Oud Leiden met het kwartaalbericht Oud Leiden Nieuws van juni. Het boekje is te koop bij de Leidse boekwinkels, een aantal rederijen en de VVV voor € 4,50.