Compromis over terras Annie’s

Het Waterambacht Leiden (WAL) had grote moeite met het plan voor de aanleg van een terrasplateau bij cafĂ© Annie’s aan de Hoogstraat, waarvoor op 8 april 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente is ingediend.

Impressie plan terras in de vergunningsaanvraag

Wij meenden dat uitvoering van dit bouwplan tot een onaanvaardbare aantasting van het historisch karakter van het waterplein voor de Hoogstraat zou leiden, de doorvaarbaarheid zal belemmeren en de waterkwaliteit zou aantasten. B&W hebben voor het gewraakte terras op 3 november 2015 een omgevingsvergunning afgegevenen. Wij hebben daar, samen met de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) bezwaar en (hoger) beroep tegen aangetekend. Ook de rederijen Groenen en Rembrandt hebben dit gedaan.

Hoogstraat ca. 1725 (ELO PV 4793.1)

Om een lang en juridisch tamelijk complex verhaal kort te houden: zeven jaar na de vergunningsaanvraag en evenzovele juridische procedures verder zijn medio 2020 de omgevingsvergunning voor het terras en het voor het vergunde terras aangepaste bestemmingsplan ter plaatse door de Raad van State vernietigd.

Daarmee waren we terug bij af. Om weer jarenlange juridische procedures met een onzekere uitkomst te voorkomen hebben alle bij de eerdere procedures betrokken partijen een compromis gesloten. Eind 2020 hebben ze een convenant getekend over de aanleg van een aanmerkelijk kleiner terras bij Annie’s. Op de kopse kant is er ongeveer vier meter af ten opzichte van het eerder vergunde terras. Ook het WAL heeft getekend, hoewel we het jammer vinden dat toch nog een deel van het open water voor de Hoogstraat visueel zal verdwijnen.